Identifikácia genetických aberácií u pacientov s DLBCL

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P42/1271

Autoři: Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.; MUDr. Petra Nováková; RNDr. Katarína Hlinková; MUDr. Andrej Vranovský, Ph.D.; MUDr. Veronika Ballová; MUDr. Miriam Ladická; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008