Genetické vyšetrenia T-lymfómov u detí

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P46/1240

Autoři: RNDr. Katarína Hlinková; Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.; Mgr. Barbora Piačková; Ing. Martin Čermák; Michaela Štuková

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008