Genetické vyšetrenia T-lymfómov u detí

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1291

Autoři: RNDr. Katarína Hlinková; Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.; Ing. Martin Čermák; prof. MUDr. Jozef Šuvada, Ph.D., M.P.H.; doc. MUDr. Eva Bubanská, Ph.D.; MUDr. Igor Jenčo; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Plný text abstraktu Druhý záznam

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008