Doc.MUDr. Petr Kozler 1951-, Ph.D.

Ústřední vojenská nemocnice, Operační sály (U vojenské nemocnice 1, 162 00 Praha 6)

E-mail: petr.kozler@uvn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy