Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 029

Autoři: MUDr. Filip Kramář; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; Mgr. Libuše Babická; Mgr. Šárka Ransdorfová (Kurková), Ph.D.; Mgr. Lenka Šindelářová; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; MUDr. Petr Hrabal; Doc.MUDr. Petr Kozler 1951-, Ph.D.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005