M.D. Massimo Offidani

Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti di Ancona; Italian Multiple Myeloma Network ( Ancona, Italy)

E-mail: m.offidani@ospedaliriuniti.marche.it

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta