Mgr. Jan Smetana

PřF a LF Masarykovy univerzity, Ústav patologické fyziologie a Ústav experimentální biologie (Kamenice 753/5, 625 00 Brno)

E-mail: 229697@mail.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta