CENTROSOME AMPLIFICATION AS A POSSIBLE MARKER OF MYELOMA CELL PRECURSORS

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 11. Myeloma and other monoclonal gammopathies - Biology

Číslo abstraktu: 0334

Autoři: MUDr. Fedor Kryukov; MUDr. Elena Dementyeva; Mgr. Pavel Němec; RNDr. Ivana Burešová; Mgr. Jan Smetana; RNDr. Henrieta Grešliková; Renata Kupská; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0334

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010