Stanovení hyperdiploidií u mnohočetného myelomu pomocí imunofl uorescenčního značení plazmatických buněk a techniky tříbarevné interfázní FISH

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 210-211.

V předkládané práci uvádíme příklad využití imunofl uorescenčního značení nádorových plazmatických buněk a techniky tříbarevné interfázní fl uorescenční in situ hybridizace se specifi ckými DNA sondami pro chromozómy 5, 9 a 15 k detekci hyperdiploidních karyotypů u nemocných s mnohočetným myelomem.

Plný text v PDF