OLIGO ARRAY-BASED COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATION SHOWS A DIFFERENCE IN GENOMIC PROFILES OF MULTIPLE MYELOMA PATIENTS WITH AND WITHOUT CYTOGENETIC NEGATIVE PROGNOSTIC FACTORS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1572

Autoři: Mgr. Romana Zaoralová; Dr. Vladimíra Vránová; Mgr. Jan Smetana; Drahomíra Kyjovská; Barbora Sáblíková; Renata Kupská; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009