ASSOCIATION OF PLASMA CELL PHENOTYPE WITH CYTOGENETIC FINDINGS IN MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 11. Myeloma and other monoclonal gammopathies - Biology

Číslo abstraktu: 0339

Autoři: Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Ivana Burešová; Mgr. Karthick Raja Muthu Raja; Renata Suská; RNDr. Henrieta Grešliková; Mgr. Pavel Němec; Mgr. Jan Smetana; Renata Kupská; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0339

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010