Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických markerů u pacientů s mnohočetným myelomem? Aktualizované výsledky o rok později.

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1264

Autoři: Mgr. Romana Zaoralová; RNDr. Henrieta Grešliková; Mgr. Hana Filková; Mgr. Pavel Němec; Mgr. Jan Smetana; Kristýna Beranová; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; Renata Kupská; RNDr. Alexandra Oltová; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008