Mgr. Jana Drexlerová

Mamma Help, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s (U Vinohradské nemocnice 2256/4, 130 00 Praha)

E-mail: mammahelp@mammahelp.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.