Co se u nás děje, když zrovna nevyšíváme růžovou bavlnkou.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: 03. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 023

Autoři: Mgr. Jana Drexlerová

   Mamma HELP je dnes největší ženskou pacientskou organizací, která pomáhá pacientkám s nádorovým onemocněním prsu i jejich blízkým. Od roku 2000 budujeme síť veřejnosti denně dostupných poraden, nyní tuto službu poskytujeme už v sedmi městech, kde se této práci věnuje 43 edukovaných bývalých pacientek. Jde o prioritní projekt sdružení, naplňujeme tím hlavní poslání organizace, jímž je snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných žen. Roční využití tohoto individuálního poradenství, poskytovaného bezplatně, s velkou mírou empatie a bez časového omezení konzultace, je dle záznamů 5900 kontaktů a intervencí za rok 2011.

   Druhým cílem je dle stanov sdružení účinná osvěta v zájmu prevence, cílená na zdravou ženskou populaci. Od roku 2005 se zabýváme edukačními programy, jde o celostátní i regionální projekty, na některých z nich s námi spolupracují významní partneři (DM drogerie, GE Money Bank a jiní). Od roku 2004 zajišťujeme denní dvousměnný provoz AVON linky proti rakovině prsu, která slouží jako informační osvětový kanál a zároveň plní funkci psychologicko poradenskou pro nemocné. Aktivní medializací tématu „rakovina prsu“ jsme významně přispěli k jeho odtabuizování.

   Kromě cíleného působení na veřejnost má Mamma HELP také povinnosti k vlastním členkám, kterých je nyní 630. Roční i víceleté projekty, které jim přinášejí hmatatelný prospěch a zároveň umožňují i potřebnou medializaci sdružení, jsou většinou také důležitým nástrojem fundraisingu. Jinými slovy, zajišťují finančně existenci pacientské organizace. V současné době tvoří tyto zdroje víc než polovinu příjmů sdružení. Realizace těchto projektů je navíc dílem samotných pacientek, případně dobrovolníků-sympatizantů. Oběma skupinám přináší uspokojení a radost.

   V oblasti vzdělávání pacientek – ať jde o informace týkající se nemoci a léčby, nebo související s osobnostními právy, každoročně zajistíme desítky lektorů, přednášek, konzultací, vydáváme publikace. Nevyhýbáme se účasti na prosazování zájmů nemocných žen.

   Vedle symbolické Růžové výšivky, kterou si děláme radost a vyděláváme nemalé peníze, a která nám mimochodem pomáhá propagovat na veřejnosti celosvětový boj s rakovinou prsu, to myslím není tak úplně chudý výčet smysluplných aktivit…

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012