S kým a jak mohou pacientské organizace při šíření informací spolupracovat?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: I. Součinnost onkologů s pacienty

Číslo abstraktu: 002

Autoři: Mgr. Jana Drexlerová

Pacientské organizace, které vznikly v České republice po roce 1989, si ve většině případů kladou za cíl svépomocnou podporu v komunitě onkologicky nemocných a působení na zdravou populaci je až druhým úkolem, pokud vůbec o to usilují. Výjimkou jsou Ligy proti rakovině, kde na prvním místě stojí naopak osvěta, ať se týká informací o prevenci či o možnostech léčby. Specificky se pak chovají tzv. střešní společnosti, jako například Koalice pro zdraví nebo Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, které upřednostňují zejména lobbying v zájmu pacientů či organizací, jež jim k tomu daly mandát....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007