Aktivity pacientských organizací v oblasti prevence nádorů prsu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Programy organizace onkologické péče

Číslo abstraktu: 005

Autoři: Mgr. Jana Drexlerová; Z. Jusková

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu (ACBCA) je obecně prospěšnou společností s celostátní působností, která zastřešuje organizace onkologicky nemocných žen v České republice.
Vznikla z vůle 19 nejaktivnějších pacientských organizací v roce 2002 a jejím posláním je:
- vzdělávat dobrovolnice v managementu organizací onkologicky nemocných,
- zastupovat ženy s rakovinou prsu a lobbovat v jejich prospěch
- organizovat celostátní kampaně a projekty pro ženy s ca mamy i zdravou ženskou populaci.

Vzdělávání dobrovolnic v čele pacientských organizací je klíčem k zlepšení úrovně jejich práce pro onkologicky nemocné a je také nezbytným předpokladem pro zajištění finančních prostředků na chod těchto neziskových organizací . Semináře jsou proto zaměřeny na aktuální témata a konkrétní potřeby posluchačů a lektoři své přednášky „šijí na míru“ Za dva roky se seminářů zúčastnilo cca 220 osob.

Kromě projektů pro onkologicky nemocné ženy je stěžejním úkolem Aliance naplňovat dlouhodobý program MAMMA – kampaň k prevenci nádorového onemocnění prsu.
Její součástí jsou vlastní projekty, projekty jednotlivých organizací a participace na projektech jiných subjektů..

Vlastní projekty:
Semináře „ Edukace edukátorek“, dovoz edukačních pomůcek
Happening Nejlepší dárek pro dítě je zdravá máma
Billboardy Využijte svého práva na preventivní prohlídky + Nejlepší dárek
Samolepky s oběma slogany
Motivace k preventivnímu chování prostřednictvím medializace-rozhovory
pacientek v médiích,tvář projektu: zpěvačka Anna K.
Prevence na www.breastcancer.cz

Projekty organizací:
Peer programy na zdravotních školách,
severočeský projekt Udělej to pro sebe,
přednášky pacientek pro instituce, které zaměstnávají ženy, např. úřady,
nabídka přednášek na webových stránkách organizací.

Participace na Breast cancer programu firmy AVON Cosmetic:
Celodenní edukace veřejnosti na tzv. AVON road show - každoročně cca 80 měst v celé ČR,
Zajištění celoročního provozu na bezplatné Lince pomoci Avon proti rakovině prsu - Mamma HELP,
Zajištění projektu Ženy ženám – preventivní prohlídky s finanční
podporou AVONu (2003, 2004, 2005), ve spolupráci s AMA CZ

Ženy, které se vyrovnaly s krutou životní zkušeností, jakou je rakovina prsu, jsou přesvědčivými nositelkami informace o možnostech prevence a léčby této obávané civilizační nemoci. Ve spolupráci s odborníky, kteří nás již vnímají jako spojence a partnery, jistě najdeme i další cesty, jak účinně ovlivnit preventivní chování zdravé ženské populace.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005