MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Oddělení radiodiagnostiky Masarykova onkologického ústavu Brno (Pekařská 53, 659 91 Brno)

E-mail: jan.kristek@mou.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.