Maligní stenozy GIT – možnosti zobrazení a léčby.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Gastroenterologie – terapeutické výkony

Číslo abstraktu: 063

Autoři: MUDr. Igor Suškevič; MUDr. Jan Křístek, Ph.D.; MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.

Maligní stenozy GIT patří k častým onkologickým postižením v naší populaci, zvláště kolorektální karcinom. Zobrazovací metody patří k základním vyšetřením v rámci diagnostiky těchto chorob. Moderní postupy přinášejí více dat při menším zatížení či nepohodlí pro nemocného, jsou však mnohdy náročnější na čas i finance.

V neposlední řadě však pomocí těchto metod můžeme i postiženým pomoci, tedy je léčit, byť se jedná téměř výhradně o léčbu paliativní, ale i v součinnosti s dalšími obory lze výrazně zlepšit komfort nemocného. Tyto postupy oboru intervenční radiologie se začlenily do managementu léčby tumorů GIT a staly se standartní součástí terapie na specializovaných pracovištích.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011