Co je nového v léčbě kostních metastáz solidních tumorů.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Chemoterapie

Téma: IX. Chemoterapie nádorů - varia

Číslo abstraktu: 085

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.; MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Nádorová kostní choroba u solidních tumorů je svým způsobem samostatnou jednotkou v protinádorové léčbě. Jednak z hlediska záměru - jednoznačným záměrem je zabránění SLE / skelet related events / a zajištění co největší stabilizace skeletu a nadále vlastní léčbou choroby s vlastními Specifiky tj. průnik cytostatik do tkáně, nejvhodnější radioterapeutický režim, možnosti chirurgické a eventuelně v poslední době i radiointervence.


Algoritmus léčby je individuální u každého pacienta a vždy je kombinací více metod. Nástin takové rozvahy nabízí i tato přednáškasouhrn možných postupů lokálních a systémových včetně novinek a doporučení z poslední doby.Zásadní otázky

  1. jak závažné a jak akutní je ohrožení pacienta vznikem SLE
  2. je postižení lokální nebo systémové
  3. kterou z lokálních metod použít je možná chirurgie? radiointervence? radioterapie?
  4. použít systémovou podpůrnou léčbu? a jakou? calcium, bisfosfonáty, vitaminy?
  5. použít systémovou léčbu protinádorovou: chemoterapie, hormonoterapie, biologická léčba ?
  6. life expectancy zvláště při zvažování intervenčních výkonůPřednáška obsahuje jak literární údaje tak vlastní zkušenosti.

Léčba nádorové kostní choroby je součástí postupů paliativních i symptomatických jevů


Vliv dobře fungujícího myoskeletárního systému na kvalitu života jednotlivého pacienta je nepochybný, stejně tak má ale i vliv na life expektancy.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008