MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

Ústav hematologie a krevní transfuze (U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha)

E-mail: Cyril.Salek@uhkt.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta