CBFβ/MYH11 Hypomethylation Signature In Patients With Acute Myeloid Leukaemia

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 602. Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, including Disordered Epigenetic Regulation: Poster III

Číslo abstraktu: 3774

Autoři: Mgr. Hana Hájková; Markus H.Y. Fritz; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; Ing. Jana Marková; Mgr. Martin Vostrý; Ing. Zdeněk Krejčík, Ph.D.; MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.; Ing. Ota Fuchs, CSc.; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.; Vladimir Benes

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2013