MONITORING OF MRD BY NPM1 MUTATIONS FROM MRNA AND GENOMIC DNA AND ITS COMPARISON WITH EXPRESSION OF WT1 GENE IN AML PATIENTS

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1117

Autoři: Radka Petrboková; Mgr. Hana Hájková; Mgr. Jaroslav Polák; Ing. Ota Fuchs, CSc.; MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011