Ultradeep-Amplicon Pyrosequencing for Mutation Detection in the Kinase Domain of BCR-ABL Revealed Artificial Low-Level Variants That Need to Be Avoided for Relevant Mutational Data Interpretation

Konference: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 611. Leukemias - Biology, Cytogenetics and Molecular Markers in Diagnosis and Prognosis

Číslo abstraktu: 1396

Autoři: Ing. Adéla Benešová (Broučková), Ph.D.; Simona Soverini; Caterina De Benedittis; MUDr. Hana Klamová, CSc.; MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MD Michele Baccarani; Prof.MD Giovanni Martinelli; Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2012