MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.

1. LF UK a ÚVN Praha, Interní klinika - Odd. gastroenterologie, hepatologie a metabolismu (U vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha)

E-mail: minarikova@lf1.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta