Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

LF MU a FN Brno, Ústav patologické fyziologie a KDO (Kamenice 5, 625 00 Brno)

E-mail: kankov@med.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.