Množství, aktivita a genetický polymorfizmus Pro197Leu glutation peroxidázy u spinocelulárního karcinomu hlavy a krku – předběžné výsledky.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 180 (p252)

Autoři: MUDr. Richard Salzman; Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.; Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.; doc.RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.; MUDr. Zuzana Horáková; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Adresa pro korespondenci: MUDr. Richard Salzman, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno

V posledních letech je pořád lépe dokládána úloha oxidativního stresu v kancerogenezi. Cílem výzkumu bylo posoudit vztah mezi jednotlivými genetickými variantami genetického polymorfizmu Pro197Leu pro glutation peroxidázu 1 (GPx), její aktivitou a množstvím, dále hladinami parametrů oxidativního stresu a onkologickou charakteristikou pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007