Perioperační hladina malondialdehydu jako prognostický onkomarker časné recidivy u karcinomů orofaryngu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 150

Autoři: MUDr. Richard Salzman; Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.; Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.; doc.RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.; MUDr. Eva Tóthová; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Úvod
V posledních letech je pořád více pozornosti věnováno roli oxidativního stresu v kancerogenezi. Předpokládá se, že právě mezi parametry oxidativního stresu bude možné identifikovat onkomarkery i pro nádory hlavy a krku. Stanovovali jsme plazmatickou hladinu malondialdehydu (MDA) u pacientů se spinocelulárními karcinomy dutiny ústní a orofaryngu. MDA je pokládán za nejspolehlivější marker expozice organizmu oxidativnímu stresu. Jedná se o produkt lipidové peroxidace, tedy procesu poškozování bifosfolipidových buněčných membrán volnými kyslíkovými radikály...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008