RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Oddělení molekulární biologie (Drnovská 507, 161 06 Praha – Ruzyně)

E-mail: ovesna@vurv.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.