doc. RNDr. Jozef Hatok, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, JLF Martin, Ústav lekárskej biochémie (Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin)

E-mail: hatok@jfmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.