Klin Onkol 2016; 29(1): 29-38. DOI: 10.14735/amko201629.

Bielkoviny tepelného šoku (heat shock proteins – HSPs) HSP27, HSP70 a HSP90 sú molekulárne šaperóny, ktorých expresia sa zvyšuje ovplyvnením buniek po pôsobení enviromentálneho stresu, akými sú tepelný šok, ťažké kovy, oxidačný stres alebo pri patologických podmienkach ako napr. ischémia, infekcia a zápal. Ich protektívna úloha pomáha bunke vyrovnať sa s letálnymi podmienkami. HSPs sú skupina bielkovín, ktoré v zdravých bunkách zodpovedajú za udržanie homeostázy, za interakciu s rôznymi bielkovinovými substrátmi na zabezpečenie ich správneho zbalenia, zabraňujú zbaľovaniu intermediátorov, ktoré vedú ku tvorbe chybne zbalených alebo poškodených molekúl. Ukázalo sa, že interagujú s rôznymi kľúčovými bielkovinami a zohrávajú úlohu v regulácii apoptózy. Viaceré bielkoviny tepelného šoku preukázali priamu interakciu s rozličnými zložkami úzko regulovanej kaspázovo-závislej programovanej bunkovej smrti. Tieto bielkoviny rovnako ovplyvňujú kaspázovo-nezávislú dráhu apoptózy väzbou s apoptickými faktormi. Bielkoviny tepelného šoku sú odlišne exprimované v hematologických malignitách. Z dôvodu ich asociácie a úlohy v leukémiách, HSPs predstavujú zaujímavý cieľ v antileukemickej terapii. Tento prehľadový článok opisuje rôzne molekuly intaragujúce s antiapoptotickými bielkovinami HSP70 a HSP90, ktoré by mohli byť využité v nádorovej terapii na základe ich inhibície.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201629

Plný text v PDF