Expresia bcl-xl a glyceraldehyd-3-fosfát dedyhrogenázy vo vzťahu k citlivosti leukemických myeloblastov na cytostatiká in vitro

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P7/1295

Autoři: RNDr. Jozef Hatok, Ph.D.; Mgr. Jana Jurečeková, Ph.D.; MUDr. Juraj Chudej, Ph.D.; MUDr. Ivana Plameňová, Ph.D.; MUDr. Pavol Hollý; Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.; Doc. RNDr. Peter Račay, PhD.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008