ICT a řešení digitální knihovny chemoterapeutických režimů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: IV. Informatika v onkologii

Číslo abstraktu: 023

Autoři: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.; doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.; R. Sošková; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; Ing. Petr Brabec; RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.; MUDr. Pavel Andres, MBA

Úvod
V rámci projektu DIOS („Dose Intensity as Oncology Standard“), zaměřeného na sledování intenzity dávky cytostatik aplikovaných v rámci protinádorové chemoterapie, vznikla a dále se vyvíjí digitální knihovna současných chemoterapeutických režimů. Jde o nový on-line zdroj aktuálních a podrobných informací v oblasti protinádorové chemoterapie. Hlavními důvody digitalizace jsou:
1. Větší a rychlejší dostupnost informací o aktuálních chemoterapeutických režimů pro jednotlivé onkologické diagnózy
2. Brána pro nasazení výpočetní techniky v oblasti hodnocení dodržování chemoterapeutických režimů
3. Možnost elektronické distribuce chemoterapeutických režimů z centrální knihovny do heterogenního prostředí nemocničních informačních systémů
...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007