Historie

NOP v datech

25. - 28. 11. 2003 konzultační schůze WHO v Ženevě se zástupci ČOS, Ligy proti rakovině a MZ ČR
2. 12. 2003 NOP schválen Výborem ČOS
2. 2. 2004 NOP byl schválen a doporučen k realizaci Vědeckou radou MZ
30. 3. 2004 Předsednictvo ČLK přivítalo NOP
23. 11 .2004 Tisková konference k reflexi NOP českou společností
24. 2. 2005 Podporu NOP přislíbil prezident republiky
28. 8. 2005 K podpoře NOP ČR se přihlásil prezident republiky Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
29. 9. 2005 Slavnostní představení NOP na Pražském hradě
12. 4. 2013 Zveřejněna aktualizovaná verze NOP - verze 2013
6. 4. 2021 Zveřejněna aktualizovaná verze NOP - verze 2021