Genetická rizika

Genetické vyšetření dědičných nádorových onemocnění je dnes rutinně prováděno u mnoha nádorových syndromů. Asi 5-10% nádorů může mít dědičnou příčinu, nejčastěji nádory prsu, vaječníků, kolorekta a dělohy. Každý typ nádorového onemocnění se může vyskytovat dědičně i sporadicky. U některých typů nádorů ještě nejsou geny vysokého rizika známy. Příčiny vzniku nádorů jsou polyfaktoriální. Genetické testování má v současné době význam pouze u vysoce rizikových genů. Testování středně a nízce rizikových genů má limitované klinické uplatnění nebo žádné. Pokud je v rodině časný a opakovaný výskyt nádorů, měli byste požadovat genetické vyšetření u svého lékaře. Pokud bude dědičná dispozici odhalena, budete více preventivně sledována, aby se na onemocnění přišlo včas.

 • Odhad rizika nádoru

  Odhad rizika nádoru

  CLAUSŮV MODEL k odhadu celoživotního kumulativního rizika vzniku nádorů prsu u žen s positivní rodinnou anamnézou.

 • Indikace genetického poradenství

  Indikace genetického poradenství

  Lékař na základě údajů rodinné anamnézy může doporučit genetickou konzultaci.

 • Postup genetického testování

  Postup genetického testování

  Hledání kauzální (rodinné) mutace. Optimální je začít testování u pacienta s nejtypičtějším nádorem pro daný syndrom.

 • Pracoviště lékařské genetiky

  Pracoviště lékařské genetiky

  Seznam některých pracovišť lékařské genetiky, kde je možné pacienta nebo jeho příbuzného objednat na genetickou konzultaci.

Co víte o dědičnosti rakoviny?

Vyzkoušejte si, co víte o dědičnosti zhoubných nádorů v našem krátkém testu. 

Informace o stránce