Životní styl

Naše poznání o tom, jak nádorové onemocnění vzniká, se postupně rozšiřuje. Přibývá informací i o tom, které vlivy usnadňují vznik nádoru. Známe rizikové faktory, které se podílejí na vzniku nádorového onemocnění a které můžeme změnou životního stylu ovlivnit (např. kouření, obezita, nadměrná konzumace alkoholu, nadměrná expozice slunečnímu záření, stres, nedostatek spánku). Další faktory, jako jsou věk, pohlaví a vrozená dispozice, ovlivnit nemůžeme. Často jsou to onemocnění multifaktoriální, kde se na vzniku nepodílí pouze jediná příčina, ale celý soubor rizik. Přinášíme Vám řadu informací a doporučení, ve kterých se dozvíte, co můžete udělat sami pro sebe a pro své blízké, abyste riziko vzniku zhoubného nádoru výrazně snížili.

 • Strava

  Strava

  Výživa je jedním z nejdůležitějších zevních faktorů, který má významný vliv na vznik zhoubných nádorů.

 • Pohyb

  Pohyb

  Pohybová aktivita se považuje za jeden z nejdůležitějších pilířů zdraví.

 • Spánek

  Spánek

  Prevence zhoubných nádorů může mít i tak příjemnou podobu, jako je spánek.

 • Stres

  Stres

  Stres! Všichni to známe, ale ne každý ví, že i psychosociální stres je rizikovým faktorem vniku nádorů.

 • Kouření

  Kouření

  Kouření je příčinou zhruba třetiny všech onkologických onemocnění!

 • Alkohol

  Alkohol

  Alkohol patří mezi nejvýznamnější karcinogenní faktory a významně zvyšuje riziko vzniku řady nádorů již při relativně nízké konzumaci.

 • Slunce

  Slunce

  Nadměrná expozice slunečnímu záření je významných rizikovým faktorem vzniku zhoubných nádorů kůže.

 • Prostředí

  Prostředí

  Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je znečištění ovzduší, vody a půdy karcinogenními látkami důvodem 1-4% všech zhoubných nádorů.