„Nucená změna a pozitivní přístup k ní“ z Cyklu #MysliProtiRakovine 13. února 2019 - rozhovor po skončení

Tématem čtvrtého webináře z cyklu #MysliProtiRakovine byly životní změny po prodělaném onkologickém onemocnění a jejich zvládnutí. Hostem psychologa Martina Pospíchala tentokrát byla klinická psycholožka a předsedkyně Psychoonkologické sekce onkologické společnosti Mgr. Libuše Kalvodová. Již tradičně jme natočili rozhovor s přednášejícími hned po skončení živého přenosu.

Připravili jsme pro vás nesestříhaný záznam celého webináře

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Během přenosu jsme probrali relativní platnost tvrzení „Musíš být pozitivní za každou cenu“, ukázali jsme si cesty k posílení naděje a důvěry a představili  model tzv. trvale udržitelného pozitivního přístupu a jeho výhody. V druhé polovině oba psychologové zodpověděli dotazy diváků.  

Sledujte projekt, připravujeme další témata. Nejbližší je „Příroda, pohyb, naše psychika a zdraví“ 20. března 2019 ve 13 hodin.

PhDr. Ing. Martin Pospíchal je členem výboru Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti. Jeho činnost se soustřeďuje na pomoc klientů po prodělaném onkologickém onemocnění, a to se zvládáním prožívaných životních těžkostí, s cílem zlepšit způsoby, jak těmto situacím přistupují. Je aktivním členem mezinárodní psychoneuroimunologické společnosti. Věnuje se výzkumu vztahu mezi stresem, strategiemi jeho zvládání a vlivem na zdraví člověka, resp. na fungování jeho imunitního systému. V rámci mezinárodní psychoonkologické společnosti IPOS se jeho výzkumná činnost zaměřuje na vazbu mezi přístupem k životním těžkostem, stresům a možné progresi (či utlumení) onkologického onemocnění. Dále je také lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově, katedře psychologie.

Mgr. Libuše Kalvodová, zakladatelka a předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti, úplné střední zdravotnické vzdělání ra laborant, FF MU jednooborová psychologie, registrovaný klinický psycholog. Celý profesní život provázela onkologické pacienty léčbou v MOÚ a FN Brno na Hematoonkologické klinice, v současnosti má soukromou poradenskou praxi v onkologii a somatologii. Je autorkou mnoha kapitol v odborných onkologických knihách a učebnicích, přednášela na kongresech s onkologickou problematikou, mnoho let zastupovala českou psychoonkologii na kongresech IPOS. Veškerou svou odbornost věnovala péči o psychiku pacientů na lůžku, vypracovala spolu s lékaři kliniky systém sdělování závažné diagnózy pacientům a jejich blízkým, doprovázení umírajících pacientů, intenzivně se věnovala psychologické péči o pozůstalé. V současnosti se věnuje onkologickým pacientům a jejich blízkým ve své ambulanci.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
přednáška - video