Webinář „Síla opory našich nejbližších“ z Cyklu #MysliProtiRakovine 16. ledna 2019 - rozhovor po skončení

V době onkologického onemocnění je pro zvládání nemoci klíčové naše zázemí, lidé kolem nás mohou ovlivnit náš zdravotní stav. Jak udržet dobře fungující vztahy a jak by se podpůrné a pečující osoby měli o sebe starat? To bylo téma třetího dílu živého vysílání z cyklu #MysliProtiRakovine, který proběhl ve středu 16. ledna 2019 na Linkos. Hostem psychologa Martina Pospíchala byla tentokrát klinická psycholožka Eva Tošnerová. Reakce přednášejících jsme zaznamenali hned po skončení živého přenosu.

Poslechněte si nesestříhaný záznam celého webináře!

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Během přenosu oba odborníci ukázali, jak mohou dobře fungující vztahy pozitivně ovlivnit náš zdravotní stav, co sami můžeme udělat pro zlepšení vztahů s nejbližšími i jak mohou naši nejbližší pečovat sami o sebe tak, aby byli schopni poskytovat nemocnému dlouhodobě podporu. Samozřejmě jsme i tentokrát během přenosu odpověděli na vaše otázky.

Sledujte projekt, připravujeme další témata. Nejbližší je „Nucená změna a pozitivní přístup k ní“ 13. února 2019 ve 13 hodin.

PhDr., Ing. Martin Pospíchal je členem výboru Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti. Jeho činnost se soustřeďuje na pomoc klientů po prodělaném onkologickém onemocnění, a to se zvládáním prožívaných životních těžkostí, s cílem zlepšit způsoby, jak těmto situacím přistupují. Je aktivním členem mezinárodní psychoneuroimunologické společnosti. Věnuje se výzkumu vztahu mezi stresem, strategiemi jeho zvládání a vlivem na zdraví člověka, resp. na fungování jeho imunitního systému. V rámci mezinárodní psychoonkologické společnosti IPOS se jeho výzkumná činnost zaměřuje na vazbu mezi přístupem k životním těžkostem, stresům a možné progresi (či utlumení) onkologického onemocnění. Dále je také lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově, katedře psychologie.

PhDr. Eva Tošnerová je klinická psycholožka s funkční specializací pro psychoterapii, pracuje jako psychoterapeutka. Ve své odborné praxi se věnuje mezilidským a partnerským vztahům, jejich důležitostí pro zdraví člověka. Zaměřuje se na léčbu úzkostí, depresivních stavu, na práci s traumatem. Pracuje v psychologickém a terapeutickém centru Alivio, kde se zabývá individuální a párovou terapií. Je absolventkou Daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku, výcviku v párové a rodinné terapii - IPPART, kurzu traumaterapie, daseinsanalytického výkladu snů. Je výcvikovou lektorkou a supervizorkou v daseinsanalytickém směru. Od roku 2016 je i supervizorkou ČIS (Český institut pro supervizi) a EASC (EASC - Eu ropean A ssociation for Supervision and Coaching).

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
přednáška - video