Webminář „Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout“ z Cyklu #MysliProtiRakovine 12. prosince 2018

Webminář „Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout“ z Cyklu #MysliProtiRakovine 12. prosince 2018

Vyléčili jste se úspěšně z rakoviny a strach z toho, jak léčba dopadne, vystřídal strach z toho, že se Vám nemoc vrátí? Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na druhý díl živého vysílání z cyklu #MysliProtiRakovine, který se uskuteční dne 12. prosince 2018 ve 13 hodin na webu Linkos. Hostem psychologa Martina Pospíchala bude klinická psycholožka a psychoterapeutka Veronika Víchová. Možnost pokládání dotazů a hlasování v anketách je již otevřena.

Během přenosu vysvětlíme, co je strach a jak se s ním dá pracovat, respektive, jak nahlédnout jeho příčiny a kořeny. Představíme Vám také možnosti technik relaxace a zvládání stresu, které mohou být dobře využitelné například při prožívání stresu a obav před sdělením výsledků kontrolního vyšetření. Samozřejmě odpovíme i vaše otázky, které během přenosu položíte. Ptát se ale můžete už nyní na stránce přenosu.    

Své otázky můžete vkládat již nyní na stránce přenosu

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

PhDr., Ing. Martin Pospíchal je členem výboru Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti. Jeho činnost se soustřeďuje na pomoc klientů po prodělaném onkologickém onemocnění, a to se zvládáním prožívaných životních těžkostí, s cílem zlepšit způsoby, jak těmto situacím přistupují. Je aktivním členem mezinárodní psychoneuroimunologické společnosti. Věnuje se výzkumu vztahu mezi stresem, strategiemi jeho zvládání a vlivem na zdraví člověka, resp. na fungování jeho imunitního systému. V rámci mezinárodní psychoonkologické společnosti IPOS se jeho výzkumná činnost zaměřuje na vazbu mezi přístupem k životním těžkostem, stresům a možné progresi (či utlumení) onkologického onemocnění. Dále je také lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově, katedře psychologie.

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Ve své odborné praxi se věnuje zejména relaxacím, imaginacím, hypnoterapii a meditacím, tedy účinným prostředkům prevence stresu a léčení stresové zátěže. Pracuje na Klinice adiktologie se závislými, traumatizovanými a psychiatrickými klienty. Je absolventkou psychoterapeutických výcviků (SUR, Hypnoterapie I.a II., EMDR, Systemický a konstelační výcvik, AT I. a II., Katathymně imaginativní terapie, Arterapie, Relaxačně symbolické terapie pro dospělé i pro děti). Je aktivní členkou Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP a to především v oblasti léčebného využití hypnotických metod a Autogenního tréninku. Od roku 2016 je i supervizorkou EASC (EASC - European Association for Supervision and Coaching).

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter