Léčba bolesti v průběhu chemoterapie

Léčba bolesti je velmi důležitou součástí podpůrné léčby. Na jejím provádění a upravování dle vývoje stavu pacienta by se měli podílet všichni lékaři pečující o nemocného. Proto se o této otázce zmíníme podrobněji, viz také publikace pro nemocné Vorlíček, J., Ševčík, P.: Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění. Vydala Liga proti rakovině: Praha, 2005, 12 s. (http://www.lpr.cz).

Proč je nutno bolest odstranit?

Bolest je hluboký citový prožitek, který nepříznivě ovlivňuje život pacienta. Negativním dopadem není jen pocit, že to momentálně bolí. Bolest ruší spánek, a tím vysiluje, snižuje schopnosti soustředit se, řešit intelektuální problémy, komunikovat s okolím, a tím přispívá k sociální izolaci pacienta. Bolest neustále připomíná pacientovi přítomnost jeho nemoci, zvyšuje jeho úzkost, a ta opět zvyšuje vnímání bolesti.

Bolest však vyvolává i nežádoucí projevy v těle pacienta. Intenzivní bolest zvyšuje minutový objem a zatěžuje krevní oběh. Bolest vyvolává stresovou reakci organismu. Omezení hybnosti může přispět ke svalové atrofii, osteoporóze a zvýšit pravděpodobnost vzniku žilních trombóz a plicních embolií. Bolest v oblasti hrudníku zmenší dýchací pohyby a může uspíšit vznik zápalu plic.

To všechno jsou důvody, proč je nutno bolest ze života pacienta odstranit nebo ji alespoň zmírnit, a proč by pacient neměl bolest odbýt slovy: „já to vydržím“.

Několik informací pro pacienta

Pro pacienty uvádíme informaci, že jsou léky, které tlumí bolesti zásahem v místě jejího vzniku – takzvaná neopioidní analgetika (například paracetamol, diklofenak nebo ibuprofen), a dále léky, které tlumí vnímání bolesti v mozku – takzvané opioidy (například tramadol nebo morfin). Pacient si dále může vybrat, jakou formou mu budou léky na tlumení bolesti podávány: kromě běžných a nejčastěji užívaných tablet jsou nabízeny lékové náplasti, které jsou pro pacienta pohodlné a ocení je zejména při polykacích obtížích.

Proč se léky proti bolesti kombinují?

Při intenzivních bolestech se často doporučuje užívat současně jeden lék z první skupiny, který svým vlivem tlumí bolest v místě jejího vzniku, například v páteři, a dále jeden lék z druhé skupiny, který svým vlivem tlumí vnímání bolesti v mozku.

Pokud je tlumení bolesti nedostatečné, přidávají se k těmto hlavním lékům proti bolesti další léky, kterým říkáme léky pomocné neboli doplňující. Uvádíme to zde proto, aby pacient nebyl překvapen, že pro odstranění bolesti lékař volí kombinaci několika léků. Pokud pacienta zajímá zdůvodnění této kombinace, lékař mu to jistě rád vysvětlí.

Pokud bolest ruší spánek, je vhodný i lék na uklidnění a na spaní, který sníží vnímání bolesti. A ještě je nutno upozornit na jednu věc. Pacient by měl léky proti bolesti brát dle časového rozvrhu, aby se nová dávka léku dostala do krve a začala účinkovat dříve, než z ní předchozí dávka vymizí. Při delším užívání léků proti bolesti se může účinek léku oslabit. Pokud to pacient pozoruje, musí se ihned domluvit se svým lékařem na změně, na zvýšení dávky léku, nebo na záměně léku.

Informace o stránce