Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby - záznam živého přenosu

Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby - záznam živého přenosu

Správná a dostatečná výživa během léčby zhoubného nádoru je důležitou podmínkou úspěchu léčby! U poloviny nemocných je již při zjištění nemoci přítomna ztráta hmotnosti a zhoršený výživový stav. Porucha výživy může oslabovat nemocného a mít vliv i na výsledky léčby. Jste-li onkologicky nemocný, nebo o nemocného pečujete, podívejte se na záznam dalšího dílu našeho živého vysílání. 2. května 2018 odpovídal na vaše otázky na téma Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby pan primář MUDr. Viktor Maňásek. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

prim. MUDr. Viktor Maňásek je onkolog, primář Onkologického oddělení Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně. Pan primář je předsedou Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti a členem výboru předsednictva a vědeckým sekretářem Společnosti pro porty a permanentní katétry. Kromě atestace v oboru klinická onkologie, má také nadstavbovou atestaci v oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče, zabývá se také podpůrnou léčbou v onkologii (léčba bolesti, výživa v onkologii, trombembolie, problematika myelosuprese) a problematikou žilních vstupů, zavádění centrálních kanyl, venozních portů a PICC (periferní cestou implantovaných centrálních kanyl). Je autorem řady odborných prací, nutričních standardů a národních doporučení implantace střednědobých a dlouhodobých žilních vstupů.   

Během živého přenosu odpovídali posluchači na tři anketní otázky. A jak byste odpověděli Vy? 

Od zjištění diagnózy zhoubného nádoru..

Největší negativní vliv na moji výživu během léčby má:

Otázka pro pečující, kteří se starají o výživu onkologického pacienta: Nejhorší pro mně je:

Podívejte se na Rozvrh živého vysílání o prevenci a časném záchytu rakoviny a prevenci komplikací léčby