Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby - záznam živého přenosu

Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby - záznam živého přenosu

Správná a dostatečná výživa během léčby zhoubného nádoru je důležitou podmínkou úspěchu léčby! U poloviny nemocných je již při zjištění nemoci přítomna ztráta hmotnosti a zhoršený výživový stav. Porucha výživy může oslabovat nemocného a mít vliv i na výsledky léčby. Jste-li onkologicky nemocný, nebo o nemocného pečujete, podívejte se na záznam dalšího dílu našeho živého vysílání. 2. května 2018 odpovídal na vaše otázky na téma Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby pan primář MUDr. Viktor Maňásek. 

Video

Kapitoly

 1. Úvod
 2. Představení Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS
 3. Jaroslav: Tvrdí se, že sklenička vína (nebo i piva) denně je pro organismus prospěšná. Platí to i v průběhu onkologické léčby?
 4. Jiří: Co to je kachexie?
 5. Kristýna: Je nějaký rozdíl mezi tím, když zhubne pacient, který měl před léčbou nadváhu a pacient, který byl před léčbou podvyživen? není to tak, že ten s nadváhou "má z čeho brát"?
 6. Petra: Jaký je Váš názor na léčbu nádoru hladovkou?
 7. Yvona: Maminka, která se léčí s mnohočetným myelomem, přestala jíst a pít s tím, že toho jí a pije dost.
 8. Jana: Po nádoru vaječníku a sleziny pří neustále se zvyšujících při kontrolách markerů Ca125, čeho se vyvarovat ve stravě? Jaké bylinky by měly být zakázané, doplňky stravy a pod.?
 9. Jana: Zajímá mne, zda se doporučuje něco kromě "pestré vyvážené stravy" během léčby rakoviny prsu a po ni.?
 10. Jana: Má nějaký význam cvičení a pohyb během léčby?
 11. Léčba nádoru hladovkou II
 12. Jana: Má výživa hadičkou dodržovat stejné časy, ve kterých se běžně jí?
 13. Eva: Je lepší domácí strava, než nutridrinky? Třeba domácí polévka?
 14. Matěj: Co to je malnutrice?
 15. Jitka: S kým se mohu o jídelníčku a výživě poradit?
 16. Lada: Máte nějaké tipy jak bojovat proti nechutenství? Pomáhá na to něco "zaručeného"?
 17. Anketa: vyhodnocení a komentování výsledků
 18. Má opravdu stav výživy vliv na účinek léčby?
 19. Petr: Může být problém, pokud naopak při léčbě tloustnu? Nechutenstvím netrpím.
 20. Miloš: Platí potravinová pyramida i v nemoci?
 21. Informace o výživě
 22. Radka: Existují nějaké doporučené jídelníčky pro onkologicky nemocné? Nebo nějaké webové stránky s častými dotazy a odpověďmi?
 23. Alena: Dobrý den, jaké procento pacientů má problémy s jídlem?

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

prim. MUDr. Viktor Maňásek je onkolog, primář Onkologického oddělení Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně. Pan primář je předsedou Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti a členem výboru předsednictva a vědeckým sekretářem Společnosti pro porty a permanentní katétry. Kromě atestace v oboru klinická onkologie, má také nadstavbovou atestaci v oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče, zabývá se také podpůrnou léčbou v onkologii (léčba bolesti, výživa v onkologii, trombembolie, problematika myelosuprese) a problematikou žilních vstupů, zavádění centrálních kanyl, venozních portů a PICC (periferní cestou implantovaných centrálních kanyl). Je autorem řady odborných prací, nutričních standardů a národních doporučení implantace střednědobých a dlouhodobých žilních vstupů.   

Během živého přenosu odpovídali posluchači na tři anketní otázky. A jak byste odpověděli Vy? 

Od zjištění diagnózy zhoubného nádoru..

Největší negativní vliv na moji výživu během léčby má:

Otázka pro pečující, kteří se starají o výživu onkologického pacienta: Nejhorší pro mně je:

Podívejte se na Rozvrh živého vysílání o prevenci a časném záchytu rakoviny a prevenci komplikací léčby