Doporučení nutriční skupiny ČOS

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii vznikla pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J.E.P.  Cílem skupiny je zlepšit stav výživy onkologických pacientů. K tomuto cíli vydává i informační materiály určené pacientům, které najdete na této stránce. Otevřete a vytiskněte si dokumenty, najdete v nich mnoho rad pro výživu během vaší nemoci.

Výživná dieta pro onkologického pacienta

Materiál pro pacienty, leden 2012. Hlavním cílem výživné stravy při nádorovém onemocnění je zabránit hubnutí a tím i oslabení organismu v průběhu
protinádorové léčby. Je to nelehký úkol, protože většina postupů onkologické léčby je provázena rizikem dalšího
hubnutí. Materiál obsahuje zásady kvalitní výživy u nádorového onemocnění se sklonem k hubnutí, složení výživné stravy u onkologického pacienta a potraviny bohaté na bílkoviny. 

Tekutá enterální výživa k popíjení. Sipping

Materiál pro pacienty, leden 2012. Sipping znamená pravidelné popíjení tekutých přípravků pro výživu s kompletním obsahem všech nezbytných
živin. Cílem jejich užívání je doplnit příjem stravy, pokud tento sám o sobě nestačí k zajištění kvalitní výživy.

Nutriční doporučení

Na tomto materiálu Váš ošetřující lékař posoudí Váš zdravotní stav a pro úspěšnou léčbu doporučí řídit se označenou informací.