Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním - Ústecký a Moravskoslezský kraj

Partnerský projekt Asociace občanských poraden a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením se zaměřuje na ženy s onkologickým onemocněním v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, kterým nabízí sérii motivačních, poradenských a diagnostických aktivit vč. rekvalifikace, díky kterým budou moci snáze nalézt uplatnění v podmínkách současného trhu práce. Nedílnou součástí projektu je zprostředkování zaměstnání pro 20 žen z cílové skupiny.

Aktivity projektu:

 1. Motivační a diagnostické aktivity
 2. Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího vstupu na trh práce
 3. Rekvalifikace
 4. Zprostředkování zaměstnání, poradenství při hledání zaměstnání
 5. Mentoring, následná zpětná vazba

Informace o projektu na webu Asociace občanských poraden

Cílem projektu je těmto ženám poskytnout podporu pomocí následujících aktivit:

 • Vstupní diagnostika: V rámci této aktivity dojde ke zjištění osobností charakteristiky, identifikaci silných a slabých stránek, zjištění předpokladů pro výkon budoucího povolání a identifikování hlavní bariéry ke vstupu na trh práce. Výstupem bude rámcový obraz osobnosti klientky, motivace a posouzení vhodnosti pro konkrétní profesní dráhu a další aktivity projektu.
 • Skupinové poradenské a informačně-vzdělávací aktivity: Budou pořádány semináře na téma: Jak napsat životopis, příprava na osobní pohovor a Zákoník práce, finanční a právní gramotnost
 • Komplexní individuální poradenství: Cílem aktivity je komplexní podpora poradenství pro osobní a profesní rozvoj, které reaguje na potřeby žen, které byly delší dobu mimo pracovní trh. Součástí bude případně i poradenství v oblasti dluhů.
 • Rekvalifikace: Rekvalifikační kurzy budou stanoveny individuálně. Volba jednotlivých kurzů bude vycházet z požadavků žen a v přímě vazbě na zaměstnavatele, potažmo otevřený trh práce.
 • Zprostředkování zaměstnávání, poradenství při hledání zaměstnání:
  Potencionální zaměstnavatelé budou informováni o realizaci projektu a následně budou diskutovány možnosti vytvoření popř. volných pracovních míst a jejich požadavky na zaměstnance. Zaměstnavatelé, kteří ve svém podniku umístí osobu zařazenou v projektu, obdrží mzdové příspěvky ve výši 12 000 Kč po dobu 6 měsíců. Pro všechny ženy v projektu bude realizováno poradenství v oblasti trhu práce a poradenství při hledání zaměstnání.

V době účasti na rekvalifikačních kurzech a motivačních aktivitách bude ženám propláceno jízdné a nabídnut příspěvek na hlídání dětí.

Jste-li z Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje a máte zájem o účast v projektu, kontaktujte, prosím, aop@obcanskeporadny.cz nebo telefonicky +420 284 019 142

Projekt „Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním“ reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009209 je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost.

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter