Prevence návratu nemoci

Každý vyléčený pacient má obavu z návratu nemoci a chce dělat vše pro to, aby se nemoc nevrátila. Prevence návratu onkologického onemocnění má několik rovin, dispenzární, která je založena na pravidelných vyšetřeních, preventivní, která je založena na odpovědnosti pacienta a psychologickou, kterou je strach z návratu nemoci. 

Poté, co je pacient vyléčen, v onkologii se říká, že je v remisi  je v tzv. dispenzární péči . Ta nespočívá v nadbytečném počtu vyšetření, prováděných na různých místech, tak aby byly co nejčastější, naopak tento přístup může pacienta i poškodit nejen nadbytečným ozářením, ale může ve výsledku vést k pozdnímu odhalení návratu nemoci, dezinterpretaci nálezů či nesprávnému posouzení dalších léčebných možností. Důvěřujte svému lékaři a dodržujte četnost a druh vyšetření, která Vám doporučí, jsou dostatečná.  

Poslechněte si krátké video s předsedkyní České onkologické společnosti, Doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA, která hovoří o prevenci obecně a především o prevenci v době po úspěšné léčbě. 

Důležitá je tzv. terciální prevence, jejímž cílem je zachytit případný návrat nádorového onemocnění po primární léčbě a intervalu, kdy je člověk bez příznaků nemoci včas a tedy ve stále ještě léčitelné podobě. Základem této prevence je pacient sám.  Často se stává, že vyléčený pacient se soustředí na nemoc, ze které se vyléčil, ale zanedbává ostatní prevenci, vrací se pak do ordinací onkologů se zhoubným nádorem jiného orgánu v pokročilém stádiu.

Další důležitou rovinou je náš životní styl, který si po dokončení léčby či zvládnutí akutní fáze nemoci nastavíme. Jeho nedílnou součástí je i způsob, jak přistupujeme k životním těžkostem a stresům. Naše psychické nastavení tvoří důležitou součást celkového procesu uzdravení.

Jste-li pacient v remisi, chovejte se jako zdravý rizikový pacient, který dodržuje všechny zásady onkologické prevence jako každý zdravý člověk, tedy chodí na preventivní prohlídky, účastní se screeningových programů a dodržuje zdravý životní styl.  

Více v nové sekci Onkologická prevence!

Informace o stránce