Vyléčení dětští pacienti

Dětská onkologie je velmi úspěšný obor, procento vyléčených se uvádí mezi 80 - 90%, dle diagnózy.  Vážným problémem jsou následky léčby, se kterými se vyléčení dětští onkologičtí pacienti setkávají ještě mnoho let po skončení léčby a týkají se asi poloviny z nich. Se stoupajícím počtem vyléčených stoupá, bohužel, i počet pozdních následků. Proto jsou, již dospělí pacienti, kteří se léčili na dětské onkologii, vyhledáváni a je monitorován jejich zdravotní stav a zjišťovány pozdní následky chemoterapie.

Pozdní následky léčby u jednotlivých diagnóz jsou popsány v našich článcích o léčbě dětí a dospívajících.   

Lidem, kteří si v dětském či dospívajícím věku prošli onkologickou diagnózou se věnuje pacientská organizace Společně k úsměvu i jejich projekt Daruj příběh, ve kterém sdílejí tito bývalí pacienti osobní zkušenosti s onkologickou diagnózou z pohledu léčeného či vyléčeného dítěte.