Vztahy a rodina

„Mám to za sebou, je po léčbě, je to veliká úleva prožívat si uzdravení, nádor zmizel.“

Je to zvláštní stav těla, které je ještě zubožené následky operací, chemoterapií, ozařování, a přesto sebere sílu radovat se, že tu šílenou jízdu přežilo. Je to zvláštní stav mysli, která se ještě nedávno potácela mezi touhou přežít a beznadějí při nových komplikacích. Zdálo by se, že odteď bude další život zalit hřejivým sluncem, rodina si oddechne, že nemusí na návštěvy na onkologii jak do nepřátelského bojiště. Ale zase, jako vždy, nic není tak, jak se zdá.

Bývalý pacient na lůžku je stále ambulantním pacientem, při každé kontrole téměř zvrací po cestě ke svému onkologovi ze strachu, že se může v těle zase něco pokazit. Tentýž strach objímá i jeho partnera, který celou cestu léčby absolvoval se svým milovaným člověkem a už mu skoro nezbývá síla na další podporu. Místo radosti přichází hluboká psychická únava, kterou dobře zná každý princ z pohádky, když se mu podaří vybojovat vítězství nad sedmihlavou saní.

Přichází čas přeskládávání hodnot, které jsme až dosud v našem životě vzývali. Najednou se mnohá přání z před nemoci zcela vytrácejí pro svou nepotřebnost, pacient začíná vnímat své poslání v novém vztahu ke svému tělu, svému majetku, své rodině. A nový vztah nemusí být po chuti jeho rodině, třeba by jej chtěla mít takového, jaký byl před nemocí. Vztahy mezi partnery se rozvolňují, vzájemná nepochopení narůstají, odcizení se nemusí týkat jen partnerů, ale i dětí a ostatních příbuzných. Přichází zklamání znovuzrozeného člověka z nepochopení změny jeho životních priorit.

Velmi bolestnou cestou si procházejí uzdravení pacienti, kteří se museli pro úzdravu vzdát části svého těla, přicházejí o svou tělesnou integritu. Ta bolest se týká další ztráty, ještě krutější, kdy partner neunese viditelné tělesné poškození jejich těla.

A to je jen pár příkladů, které mohou zcela přehlušit pacientovu radost z uzdravení. Duše trpí. V této chvíli je zcela namístě vyhledat pomoc odborníka na duši, stejně, jako je třeba včas vyhledat při nemoci odborníka na tělo.

V pracích psychologů, kteří se intenzivně věnují onkologickým pacientům v léčbě, po léčbě i v paliaci stejně jako jejich příbuzným, můžete najít mnoho příkladů a návodů, jak řešit krizové stavy, kde hledat pomoc k nápravě pochroumaných vztahů, kam se obrátit s žádostmi o terapeutická řešení.

Informace o stránce