Návrat do práce

Úspěšně ukončená onkologická léčba není žádnou tlustou  čárou za náročným obdobím nemoci. Během léčby jsme prošli mnoha změnami a naše mysl se s těmito změnami vyrovnává jen postupně. Přestože je akutní fáze za námi, psychika ještě proběhlé změny a prožitky zpracovává. Zvládnout nemoc nás často stojí nemalé úsilí. Pro její zvládnutí jsme použili i „rezervní zdroje“, ty nám ale nyní tak trochu chybí. Časem se většinou stav zlepšuje, když tělo nabere nových sil. A v tomto období se rozhodujeme o návratu do práce nebo k podnikání. 

Občanské sdružení Amelie připravila pro pacienty brožurku „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“ má za úkol pomoci při
rozhodování se o návratu do zaměstnání, nabízí dostatek informací
z nejrůznějších souvisejících oblastí (sociální problematika, pracovní právo, zdravotní aspekty atd.) a také poskytuje praktické rady, návody (životopis) a kontakty (webové portály) s cílem zlepšit efektivitu a větší možnost úspěšného nalezení uspokojivé pracovní pozice, a tím přispět k návratu do běžného života.

Brožurka Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci je ke stažení na stránkách Amelie, z.s.