Zvládání psychické zátěže a stresu pro pacienty po onkologickém onemocnění - jednodenní online seminář

Zvládání psychické zátěže a stresu pro pacienty po onkologickém onemocnění - jednodenní online seminář

Cílem jednodenního online semináře pro pacienty je vybavit účastníky praktickými znalostmi a dovednostmi pro lepší zvládání psychické zátěže a stresu, jak v běžném životě, tak ale i při zvládání situací souvisejících s nemocí. V roce 2021 a 2022 semináře proběhly s velkým ohlasem. Proto nabízíme další termín a to 10. ledna 2023 od 10 do 15 hodin. Seminář je pro pacienty po onkologickém onemocnění zdarma.

Vážení pacienti,

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na opakování jednodenního semináře, věnovaného tématu: 

"Zvládání psychické zátěže a stresu pro pacienty po onkologickém onemocnění" 

Cílem jednodenního semináře je vybavit účastníky praktickými znalostmi a dovednostmi pro lepší zvládání psychické zátěže a stresu, jak v běžném životě, tak ale i při zvládání situací souvisejících s nemocí.

  • Jak stres souvisí se zdravím a že určitá míra stresu není jen špatná.
  • Zkusíme nastínit možnosti podpory našeho zdraví a prevence návratu nemoci pohledem psychologie.
  • Řekneme si, co sami můžeme udělat pro lepší zvládání psychické zátěže a stresu. Budeme se bavit jak o stresu z běžných životních situacích, tak i o těch souvisejících s nemocí.
  • Každý si vyzkouší (pomocí dotazníků) jak je na tom s psychickou odolností a co by na ní mohl(a) případně vylepšovat. Vedle psychické odolnosti se zaměříme i na další osobnostní charakteristiky, které si otestujete.
  • Školení bude obsahovat řadu praktických technik, u kterých víme, že v praxi onkologicky nemocným fungují. Budeme se soustředit na taková doporučení, která jsou snadno přenositelné do běžného života.

Seminář bude probíhat on-line formou a v menší skupině. Platforma pro on-line přenos bude Zoom. Zmíněné psychologické dotazníky si budete vyhodnocovat sami a můžete být tedy maximálně autentičtí. Vaše výsledky nikdo neuvidí. Celkově je seminář připraven tak, aby bylo možné udržet dobrou pozornost účastníků.

Termín semináře je 10. ledna 2023 od 10 hodin do 15 hodin. S pauzou na oběd od 12 do 13 hodin. Součástí budou i kratší pauzy v dopolední i odpolední části.

Seminář je pro pacienty po onkologickém onemocnění zdarma.

Lektorem bude psycholog PhDr. Ing. Martin Pospíchal. Ph.D.

Prosím o zaslání žádosti o účast na adresu: martin-pospichal@centrum.cz

Seminář je již zcela plný. 

Těším se na Vaše registrace a společné setkání.

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.
psycholog

Česká onkologická společnost (Psychoonkologická sekce ČOS)
Univerzita Karlova v Praze (Katedra psychologie FF UK)