Výzva onkologické kliniky FN Motol pacientům v dispenzární péči

Výzva onkologické kliniky FN Motol pacientům v dispenzární péči

Onkologická klinika FN v Motole žádá pacienty v dispenzární péči, u kterých neprobíhá onkologická léčba, aby zvážili potřebu ambulantní kontroly na ambulancích kliniky, pokud nemají zdravotní obtíže. S účinnosti od 16.3.2020 do odvolání.

Doc. MUDr. Jana Prausova, Ph.D., MBA
Přednostka kliniky

Více informací na webu kliniky

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
dispenzarizace