Neutralizační protilátky - Informace pro pacienty v riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19

Neutralizační protilátky - Informace pro pacienty v riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19

Onemocnění COVID-19 neprobíhá u všech pacientů stejně. U někoho proběhne onemocnění s lehkými příznaky či dokonce bez příznaků, některé pacienty onemocnění COVID-19 závažně ohrožuje na životě, někteří onemocnění nepřežijí. Průběh onemocnění COVID-19 je obtížně předvídatelný. Na základě zkušeností však lze u pacientů s některými typy chronických onemocnění závažnější průběh onemocnění COVID-19 očekávat.

Patříte do skupiny pacientů s vyšším rizikem závažného průběhu onemocnění COVID-19?

Jsou to např. tito pacienti: (výčet není úplný)

  • všichni pacienti ve věku nad 65 let
  • všichni pacienti ve věku nad 55 let současně s některým chronickým onemocněním (např. vysoký tlak, obezita, srdeční onemocnění)
  • pacienti po transplantaci
  • jakékoliv další možné riziko komplikovaného průběhu onemocnění
  • diabetici
  • pacienti s kardiovaskulárním onemocněním
  • pacienti s chronickým např. plicním, jaterním a ledvinovým onemocněním
  • pacienti užívající léky potlačující funkci imunitního systému
  • pacienti s probíhající léčbou nádorového onemocnění

Vaše onemocnění může být příčinou závažného průběhu COVID-19 také u Vás.

Pro pacienta s tímto rizikem existují různé léčebné možnosti, jak riziko těžkého průběhu, včetně rizika nutné hospitalizace, snížit. Tato léčba může být podána i ambulantně, to znamená po jejím podání pacient může odejít domů.

Léčbu je však nutné zahájit co nejdříve po laboratorním potvrzení onemocnění COVID-19.

Jak postupovat v případě onemocnění COVID-19?

Pokud u Vás bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 kontaktujte bez odkladu svého praktického lékaře nebo specialistu, u kterého jste léčeni pro chronické onemocnění. Váš lékař Vám navrhne vhodnou léčbu, případně zajistí její podání ve zdravotnickém zařízení, kde Vám bude léčba poskytnuta.

Letáček ke stažení