Právní pomoc

Pacient má ústavně zaručené právo na zdravotní péči a její dostupnost, má právo na informace i právo nebýt informován. Pacient má právo na profesionální péči, právo aktivně spolupracovat při lékařských výkonech i právo sám se svobodně rozhodovat o svém osudu. Pacient má také právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o vašem zdraví, sám si určíte osobu či osoby, které mohou být informovány o vašem zdravotním stavu, a máte právo určit si rozsah informací, které jim mohou být poskytovány.

Při čerpání zdravotní péče by měl pacient - pojištěnec rozumět tomu, jak funguje zdravotnický systém, jaká jsou jeho práva v oblasti volby lékaře, zdravotnického zařízení, pojišťovny a v oblasti dostupnosti péče.

Na tomto místě Vám chceme přinášet informace o aktivitách, projektech, seminářích v oblasti práva a to jak státních institucí, tak například i pacientských organizacích nebo Pacientské rady, která pracuje pod Ministerstvem zahraničí ČR.    

Pacient a jeho blízcí a lékař a celý tým, který se o něj stará, nestojí proti sobě, ale naopak mají společný zájmem, kterým je vyléčení pacienta, pokud je to možné, prodloužení jeho života a zachování kvality jeho života.